Hjem / Nyhed / Vi taler fremtid. Og du er inviteret

Vi taler fremtid. Og du er inviteret

Den 17. juni kl. 14.00-17.00 holder vi ekstraordinær generalforsamling i Odense Fødevarefællesskab. Og du er endnu en gang inviteret til at være med til at sætte dit præg på vores forenings fremtid. 

Huset på Østre Plads (Danmarksgade 10) lægger igen rammer til og vi starter med en hyggelig fællesspisning kl. 12.30 i god fødevarefællesskabsånd. Du kan se begivenheden på Facebook - meld gerne til eller duk bare op med en ret i hånden.  

Vi skal bl.a. have samlet op på økonomien i foreningen. Dette blev ikke fremlagt til den ordinære generalforsamling den 11. marts og derfor præsenteres både sidste års regnskab og dette års budget.

Til den ordinære generalforsamling blev der stemt for en fortsættelse af Odense Fødevarefællesskab. Det blev også understreget, at en genstart af foreningen ville være nødvendig for at skabe et mere sammenhængende og bæredygtigt fællesskab.

På den baggrund inviterede vi alle medlemmer til et strategimøde den 2. april, hvor bestyrelsen på forhånd havde defineret følgende fire indsatsområder, ud fra den debatten på generalforsamlingen:

Vagtplan og åbningstider
Grupper
Omsætning
Fællesskab

Ud fra ovenstående har vi nu skrevet en strategi for, hvordan vi kommer videre med at skabe et nyt og stærkere Odense Fødevarefællesskab. 

Vi håber at alle medlemmer har lyst til at læse strategien forud for den ekstraordinære generalforsamling den 17. juni. Du finder strategien vedlagt her.

Den foreløbige dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er herunder. Har du forslag du ønsker drøftet, skal de sendes til forperson Majken Jaussi på odenseff@odenseff.dk senest den 4. juni. 

Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Valg af referent
Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab til godkendelse
Kassereren fremlægger budget
Fremlæggelse af den nye strategi v. bestyrelsen
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Valg af 2 suppleanter
Valg af en revisor og en revisorsuppleant
Fordeling af tilstedeværende medlemmer i grupper
Eventuelt.

Den endelige dagsorden bliver annonceret den 10. juni. 

Vi glæder os til at se jer!

Mange hilsner 
Bestyrelsen