Hjem / Nyhed / Referat fra Generalforsamlingen 2018

Referat fra Generalforsamlingen 2018

Kære medlem, medarbejder og medejer

I søndags var der generalforsamling i Odense Fødevarefælleskab.

Snart kan vi fejre vores syvende fødselsdag og hoveddiskussionspunktet for generalforsamlingen var foreningens fremtid. 20 medlemmer mødte op for at deltage i forsamlingen og heldigvis havde flere af de fremmødte lyst til at arbejde på en genopretning af foreningen, både økonomisk og i forhold til den daglige drift.

Således kunne vi byde velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer; Line Mex-Jørgensen og Trine Skov Madsen. Samtidig tog vi afsked med Tine Gudrun Petersen og Asger Sommer, som træder ud af bestyrelsen. Ligesom Brian Nielsen også stopper som kasserer. Det betyder at foreningen stadig mangler en kasserer.

Der er ingen grund til at tro, at det går dårligt økonomisk i foreningen, men sandheden er, at hverken bestyrelse eller kernegruppen (medlemmerne) ved, hvordan det står til. Der blev ikke præsenteret regnskab eller budget for 2018, og som en naturlig konsekvens af det kommer der en ekstraordinær generalforsamling inden for de næste tre måneder.

I den mellemliggende periode vil bestyrelsen arbejde for at få overblik over økonomien, så der kan fremlægges regnskab og budget.

Det blev desuden besluttet at afholde en strategidag, hvor foreningens medlemmer er meget velkomne til at deltage. Datoen for strategidagen vil blive slået op på facebook og på hjemmesiden. På dagen skal der vendes de mest presserende problemstillinger som fx en løsning på kassererposten, vagtplan, deltagelse i grupperne, IT og hvordan vores fællesskab skal se ud i fremtiden.

Der blev afholdt en afstemning om lukning af foreningen. For at kunne lukke foreningen skulle 3/4 af stemmerne være for lukning. Tre stemte blankt, otte stemte for lukning og ni stemte imod lukning. Dermed var der flertal for at drive foreningen videre, og arbejde på en bæredygtig løsning frem mod næste ekstraordinære generalforsamling. Datoen herfor meldes ud hurtigst muligt. 

Vi du læse, hvad der blev drøftet på generalforsamlingen, så finder du referatet lige herunder.

Mange hilsner

Bestyrelsen