Hjem / Nyhed / Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 25. februar

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 25. februar

 

Kære medlem af Odense Fødevarefællesskab

Det er tid til den årlige generalforsamling for Odense Fødevarefællesskab. Det sker tirsdag den 25. februar kl. 17-21 hos Lisbet Foged på Hunderupgade 26, 5230 Odense. 

Til den ekstraordinære generalforsamling i oktober vedtog alle fremmødte medlemmer enstemmigt at lukke Odense Fødevarefællesskab og stoppe alle foreningens aktiviteter øjeblikkeligt. Derfor er formålet med denne generalforsamling anderledes, end det plejer, da vi mødes for at lukke foreningen, som jf. vedtægterne først rigtig lukkes ved en ordinær generalforsamling, hvilket er formålet den 25. februar. 

Foreningen har på nuværende tidspunkt en formue på ca. 50.000 kr. Ifølge foreningens vedtægter skal foreningens formue i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i vedtægternes § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. Konkrete forslag til anvendelse af formuen modtages af bestyrelsen på odenseff@odenseff.dk senest 11. februar 2020. På baggrund af de modtagne forslag vil bestyrelsen fremsætte et forslag til beslutning på generalforsamlingen.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

 • At gøre lokalproducerede, sæsonbetonede økologiske og/eller biodynamiske fødevarer tilgængelige for medlemmer.

 • At skabe et bæredygtigt, socialt attraktivt alternativ til de kommercielle fødevarekanaler.

 • At formidle og fremme viden om økologiske, biodynamiske og permakulturelt fremstillede fødevarer, derunder tilberedning og forbrug.

 

Stk. 2. Odense Fødevarefællesskab drives endvidere efter syv principper som specificeret på hjemmesiden. Disse principper indgår på lige linje med vedtægterne i foreningens virke og kan kun ændres ved samme procedurer som procedurerne for vedtægtsændringer.

 

Du kan læse Odense Fødevarefællesskabs vedtægter og 7 principper i filerne uploadet nederst på siden. 
 

Ud over at finde en eller flere værdige sager, som vores formue skal gå til, skal vi også have fundet ud af, hvad der skal ske med:

 • Hjemmesiden (+domæne, mm.)

 • Facebooksiden + Opslagstavlen 

 • Instagramkontoen

 • Mailchimp-kontoen

 • Vores Google-konti

 • Nets, betalingløsning til web, mm. 

 

Har du punkter til dagsordenen skal de være bestyrelsen i hænde senest den 11. februar. Punkterne kan sendes til odenseff@odenseff.dk

Vi glæder os til at se dig!

Venlige hilsner Bestyrelsen og Kernegruppen

 

Dagsordenen for generalforsamling den 25. februar: 

 

 1. Valg af stemmetællere.

 2. Valg af dirigent.

 3. Valg af referent.

 4. Forpersonen fremlægger bestyrelsens beretning.

 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

 6. Kassereren fremlægger budget til godkendelse (punkt bortfalder, da foreningen lukker).

 7. Behandling af indkomne forslag.

 8. Opløsning af Odense Fødevarefællesskab, jf. beslutning på ekstraordinær generalforsamling 7. oktober 2019.

 9. Fordeling af foreningens formue.

 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer (punkt bortfalder, da foreningen lukker).

 11. Valg af 2 suppleanter (punkt bortfalder, da foreningen lukker).

 12. Valg af en revisor og en revisorsuppleant (punkt bortfalder, da foreningen lukker).

 13. Eventuelt.


Fatal error: Declaration of RulesRuleUI::form(&$form, &$form_state, $options = Array) must be compatible with RulesActionContainerUI::form(&$form, &$form_state, $options = Array, $iterator = NULL) in /var/www/odenseff.dk/public_html/sites/all/modules/rules/ui/ui.plugins.inc on line 20