Hjem / Nyhed / Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Sæt kryds i kalenderen til årets generalforsamling søndag den 11. marts kl. 14.00-17.00.

Kære medejer, medarbejder og medlem

Vores fælles projekt, Fødevarefællesskabet, har nået rigtig meget i de nu syv år, vi har eksisteret. Og det er tid til at overveje, om vi skal fortsætte.

- Vi har fået økologi på dagsordenen
- Vi har udbredt kendskabet til de dejlige fynske producenter
- Vi har samlet unge og gamle i et simpelt men givtigt fællesskab

Men vi har også svært ved at få vagterne besat, folk på centrale poster er trætte, og måske er der så mange muligheder og tilbud i Odense i dag, så det behov, der har været for fællesskab og gode fødevarer, er flyttet andre steder hen?

På generalforsamlingen skal vi diskutere foreningens fremtid. Faktisk begynder vi snakken allerede på medlemsmødet den 28. februar, hvor alle medlemmer er velkomne.

Måske skal der slet ikke være et fødevarefællesskab, måske skal fødevarefællesskabet genstartes, måske trænger vi bare til en oprydning?

Den foreløbige dagsorden for dette års generalforsamling er herunder. Har du forslag du ønsker drøftet på generalforsamlingen, skal de sendes til forperson Majken Jaussi på odenseff@odenseff.dk senest den 25. februar.  

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning v. forperson Majken Jaussi
5. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab til godkendelse
6. Kassereren fremlægger budget
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der skal vælges nye medlemmer, så overvej om du vil stille op.
9. Valg af 2 suppleanter
10. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
11. Diskussion af foreningens fremtid
12. Potentiel nedlæggelse af foreningen
13. Eventuelt.
 

Vi håber, at du vil komme og være med til at beslutte, hvilken vej Odense Fødevarefællesskab skal gå.

Mange hilsner

Bestyrelsen