Hjem / Nyhed / Dagsorden til Generalforsamling den 11. marts

Dagsorden til Generalforsamling den 11. marts

 Kære medejere, medarbejdere og medlemmer   

Når vi den 11. marts afholder foreningens årlige Generalforsamling, er det med et meget vigtigt emne på dagsordenen. Vi skal nemlig tage stilling til om Odense Fødevarefællesskab kan og skal fortsætte i sin nuværende form. Og hvis ikke, hvad er så fremtiden for Odense Fødevarefællesskab?

Vi tog allerede hul på diskussionen til medlemsmødet i onsdags (du kan finde et referat fra mødet her). Til trods for det alvorlige emne, var vi desværre kun 6 medlemmer, der dukkede op, for at deltage i debatten.

Til mødet snakkede vi især om det svigtende engagement i foreningen, noget som det lave deltagerantal til mødet er et ret godt vidnesbyrd på.

Odense Fødevarefællesskab drives alene af frivillige kræfter. Det er hele grundlaget for at foreningen kan fungere, og vi uge efter uge kan hente, pakke og uddele fynsk økologi til hinanden.

Men lige nu mangler vi at få centrale poster besat. Efter generalforsamlingen mangler vi:

 1. En ny kasser til at varetage administrationen af foreningens økonomi.
 2. To-tre medlemmer i regnskabsgruppen, som kan hjælpe kasseren med ovenstående.
 3. Et nyt bestillingssystem samt en ny hjemmeside, da foreningens webmaster stopper efter generalforsamlingen.
 4. Fire-fem medlemmer til Butiksgruppen til at varetage driften af butikken, sørge for at vagtplanerne er fyldt hver uge og til at sende lister ud til vagterne hver uge.
 5. To menige medlemmer til bestyrelsen, da 2 træder ud.
 6. To suppleanter til bestyrelsen.
 7. Diverse andre opgaver: oprydning i kælderen, opdatering af opskriftsbogen, evt. hjælp til foreningens sociale medieplatforme og gerne et ekstra medlem til indkøbsgruppen.

 

Har du lyst til at hjælpe med at løse ovenstående opgaver, så send gerne en mail til forperson Majken Jaussi på odenseff@odenseff.dk - også hvis du bare er nysgerrig på, hvad opgaverne går ud på. 

 Dagsorden til Generalforsamlingen

Vores håb var, at flere medlemmer havde haft lyst til at være med til, at finde på løsninger på foreningens udfordringer i onsdags. Heldigvis er det ikke for sent at møde op og vise sin støtte til foreningen, når vi igen tager diskussionen op til Generalforsamlingen den 11. marts i Huset på Østre Plads (Danmarksgade 10) kl. 14.00-17.00.

 

Den endelige dagsorden for Generalforsamlingen ser således ud:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning v. forperson Majken Jaussi
 5. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab til godkendelse
 6. Kassereren fremlægger budget
 7. Behandling af indkomne forslag
  1. Omdannelse af Odense Fødevarefællesskab til Madsamlingen
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der skal vælges nye medlemmer, så overvej om du vil stille op
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
 11. Diskussion af foreningens fremtid
 12. Potentiel nedlæggelse af foreningen
 13. Eventuelt.
   

Vi håber at se jer den 11. marts!

Mange hilsner

Bestyrelsen