Hjem / Nyhed / Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling den 17. juni

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling den 17. juni

Kære medlem, medejer og medarbejder

Den 17. juni kl. 14.00-17.00 holder vi ekstraordinær generalforsamling i Huset på Østre Plads (Danmarksgade 10), og vi håber at se, så mange medlemmer som muligt. 

Vi vil bl.a. præsentere den nye strategi for Odense Fødevarefællesskab. Er du nysgerrig efter, hvad den indeholder, så er den vedhæftet nederst på siden.

Den endelige dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling ser ud, som følger:

 • Valg af stemmetællere

 • Valg af dirigent

 • Valg af referent

 • Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab til godkendelse

 • Kassereren fremlægger budget

 • Fremlæggelse af den nye strategi v. bestyrelsen

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer  

 • Valg af 2 suppleanter

 • Valg af en revisor og en revisorsuppleant

 • Fordeling af tilstedeværende medlemmer i grupper

 • Eventuelt.

​HUSK at der også er fællesspisning kl. 12.30 i Halmhuset inden den ekstraordinære generalforsamling går i gang. Du finder arrangementet på Facebook lige her - meld dig gerne til på arrangementet eller duk bare op med en ret i hånden. 

Mange venlige hilsner

Bestyrelsen