Hjem / Kassevagt kl. 16.15-18.30

Kassevagt kl. 16.15-18.30

Holdet består af en kassemester og 2 kassevagter, hvor kassemesteren er en person med erfaring. 

Et par dage før din vagt, modtager du en mail med nærmere oplysninger om dagens vagt. Mail og bilag kan printes ud hjemmefra eller i butikken, hvis du kan logge ind på din email online.

Din primære opgave er at udlevere bestilte varer til medlemmerne, sælge løssalgsvarer og tælle kassen op.

Adgang til lokalet: Nøgle overdrages fra modtagevagt. Grøn nøgle passer til begge låse i butiksdør og til kælderrum. Blå chip passer til døren til opgang Falen 6 og 12.

Kælderrum: Lys kan kun tændes i butikken ved reolen. Gå ned via lem i gulvet eller ud af hoveddør og th. ind ad første dør med chip. Ned i kælderen og 2 x th. ad første dør.

Toilet: Ind i opgang Falen 12 med chip. Ned i kælderen. Gå tv. og hen for enden af gangen.

Dine opgaver som kassevagt

Før åbning

1. Få overdraget nøgler og information fra pakkevagten.

2. Hent computer og pengekasse i kælderen.

3. Tæl kassen op og afstem med slutsaldo ugen før. Skriv startsaldo ind på kasserapporten. Tag side 2 af kasserapport frem.

4. Tæl poserne for at sikre, at antallet stemmer overens med bestilte poser og løssalgsposer, som det fremgår af mailen. Hvis der er for få pakkede poser, inddrages løssalgsposer eller andet løssalg, så ingen går forgæves. Tæl de øvrige varer og afstem med indkøbsliste, hvis ikke pakkevagten har nået det.

5. Tavlen på væggen bør være opdateret af modtagevagten med priser på løssalgsvarer. Priser fastsættes af indkøbsgruppen.

Husk at INGEN FØDEVARER må stå direkte på gulvet. Der skal altid være mindst en grøn tom kasse under.

I åbningstiden kl. 16.00-18.30

1. Streg navnet på medlemmet ud på kassemesterlisten, når du udleverer varer Indfør kontant- og Swippsalg på kassebilag.

2. Hyg om medlemmerne og husk at opfordre til at de deltager i fællesskabet ved at tage vagter eller deltage i grupper. Fortæl om fællesskabet til nye medelmmer, der duker op.

3. Hvis der er løssalgsposer sælges de fra butikkens åbnings begyndelse til interesserede medlemmer. Hyldevarer sælges til de anførte priser. Betaling med Swipp eller kontant føres på kassebilaget.

4. En gang i mellem skal kassevagten optælle lageret og indberette til indkob@. Instruks vil da blive givet i forvejen i mailen.

5. Medlemmer uden dankort kan bestille poser og øvrige varer i butikken til den kommende uge. Benyt webshoppen (via dit personlige log-in) til at se hvilke varer, der kan bestilles og hvad priserne er. Notér bestillinger med specifikke varer på et stykke papir med medlemsnavn, email, antal bestilte varer og ønsket afhentningsdato. Indberette via mail til indkob@ efter vagten.

6. Indmeldelse foregår via hjemmesiden. Hvis det nye medlem ikke har dankort, kan indmeldelse ske i butikken. Notér da: Navn, postnr., tlf. nr. og emailadresse og tag imod kontingentet. Oplysningerne videresendes til nyemedlemmer@ efter vagten.

7. Sørg for at få vekslet i løbet af vagten, når der er lidt mere stille, så der også er mønter til næste gang - forsøg så vidt muligt at undgå, at kassen er lav på kontanter, når I går.

8. Lidt før lukketid: Hvis der er uafhentede varer, må du meget gerne ringe op og høre, om de kommer. Hvis poser og grønt ikke hentes, går det tabt.

9. Manglende varer til et medlem: Medlemmet refunderes kontant for det, der mangler eller får pengene retur – skriv da til indkob@ efter vagten.

10. En af kassevagterne tager foto af dagens fakturaer og følgesedler i mappen. Billederne sendes til regnskab@odenseff.dk

Efter lukketid

1. Overskydende poser og løssalg fordeles mellem kassevagterne. Kun kolonialvarer på hylderne må efterlades i butikken (Fødevarekontrollens krav).

2. Er der mange penge i kassen, må du gerne ’hæve’ selv, hvis du har lyst: Overfør beløbet til foreningen med Swipp og tag pengene – få en kasse-makker til at checke, om beløbet er modtaget på Swipp. Skrives på kassebilaget inden optælling. Føres i felt 9 på kassebilaget.

3. Tæl kassen op og udfyld kasserapporten. Husk dato og underskrift.

4. Tag et foto af kasserapportens side 1, side 2 og eventuelle bilag og send billederne til regnskab@odenseff.dk

5. Send efter vagten en fælles mail til indkob@odenseff.dk - butik@odenseff.dk og nyemedlemmer@odenseff.dk (kun hvis der er nyindmeldte uden dankort), hvor du skriver om:

Nye medlemmer
Kontante/swipp forudbestillinger (hvad er bestilt, medlemsnavn og email og pris betalt)
Problemer i vagten.
Hvordan gik løssalget – blev det hele solgt? Mangler der noget å hylderne? osv.
- enten direkte fra foreningens computer eller når du kommer hjem.

6. Rengøring efter behov iflg. Skema 2 i mappen Fødevarekontrol. Ryd op. Overskydende grønne kasser sættes i kælderen og pap foldes ud og gøres fladt og lægges i kælderen.

7. Computer og alt andet løst sættes på plads, blomsterkrukke tages indenfor, tøm skraldespanden (containere i gården), sluk for lys og luk for varmen og lås begge låse på døren. Nøgler til butikken tager kassemesteren med hjem. Næste uges modtagevagt vil kontakte dig for at hente nøglen.

8. Der sættes kasser frem fra kælderen til Anders fra Holistia - han tager dem med næste gang han afleverer varer. 

Hvis der er problemer eller noget du er i tvivl om, kan du kontakte de øvrige kassemestre – se gl. vagtplaner.

TAG EN VAGT