Hjem / Huset på I. Vilhelm Werners Plads

Huset på I. Vilhelm Werners Plads

Fra maj 2015 vil vi opføre en unik bygning. Et delvist komposterbart hus bygget af natur- og genbrugsmaterialer efter bæredygtige principper. Huset er midlertidigt og der bliver mulighed for at tilmelde sig og lære en masse om at bygge i bæredygtige materialer, lave vertikale haver og meget mere. 

 

 

Projektet kort

Odense Fødevarefællesskab bygger, i fællesskab med de odenseanske borgere og andre interesserede, et bæredygtigt, delvist komposterbart hus på I. Vilhelm Werners Plads fra maj 2015. Huset er midlertidigt og er støttet af Fra Gade til By og puljen for de midlertige projekter. Huset bliver bygget gennem 11 workshops, hvor alle interesserede kan være med.

 

Fortællingen om fremtidens grønne Odense

I Odense Fødevarefællesskab er vi vildt inspirerede af tanken om at være med til at skabe en fortælling om fremtidens grønne Odense, og derfor var det oplagt for os at forsøge at blive involveret i de midlertidige aktiviteter på Thomas B. Thriges Gade. 

Projektet forener bæredygtighed med et moderne byliv og Huset vil i udtryk og funktion gå i dialog med omgivelserne og fremtidens by. Det får et råt, men moderne udseende, med et grønt levende tag.

 

Visionen

Vi ønsker at skabe et sted hvor alle odenseanere kan få indsigt og erfaring i bæredygtige naturmaterialer og byggeteknikker gennem socialt berigende, legende og lærerige hands-on processer og samtidig skabe nye urbane fællesskaber og pulserende byliv.

Projektet kommer til at spille tæt sammen med de fysiske omgivelser i funktion og udtryk. Det fortolker byggepladsen ved gennem et råt, grønt udtryk at give løfter om fremtidens levende, grønne by. Og gennem f.eks. folkekøkkenets fokus på gode, lokale og bæredygtige råvarer og princippet om fra jord til bord gives også en forsmag på fremtidens torvehal, der skal ligge samme sted.

Samtidig ønsker vi at invitere de andre relevante midlertidige aktiviteter der er i området indenfor og dele vores faciliteter. 

 

 

Projektets 3 faser

Projektets er opbygget af 3 faser, som kan anskues analogt med naturens cyklus; I løbet af dets korte levetid kan det forhåbentligt gøde byen med næringsrig kompost og have lagt kimen til nye urbane fællesskaber.

Faserne er således:

•    Fase 1 er opførelsen af hus og have

•    Fase 2 er aktiviteterne mens huset lever 

•    Fase 3 er opløsningen af projektet

 

Aktiviteter

Huset skal fungere som et samlepunkt for forskellige aktiviteter som folkekøkken, demonstration af praktisk økologi, m.m. Derved skabes forbindelsen mellem de kommende års byggeplads og fremtidens levende grønne bydel. I tilknytning til bygningen skal der være en lille have med vertikale havebede. Både hus og have kan skabe plads til andre borgeres midlertidige aktiviteter.

 

Placering

Huset skal opføres og leve sit liv på I. Vilhelm Werners Plads lige bag Odense Rådhus - i Odenses absolutte centrum.