Hjem / Content / Vores 7 Principper

Vores 7 Principper

1. Økologi og bæredygtighed.

Rene, sunde varer er selve grundlaget i fødevarefællesskabet. Vi tager afstand til modificerede, medicinerede eller sprøjtede varer. Vores sortiment skal som minimum være økologisk – og må gerne være dyrket under biodynamiske eller permakulturelle forhold. En undtagelse hertil er imidlertid honning, som ikke kan fås i økologisk kvalitet i lokalområdet. Vi godtager desuden varer fra brug under omlægning til økologisk drift, eftersom vi ønsker at støtte dem i deres bestræbelser. Vi opfatter genbrug og et minimum af emballage som en naturlig del af økologien.

 

2. Lokalsamfundet som udgangspunkt

Vi køber som udgangspunkt fødevarer fra lokalsamfundet. Fødevarefællesskabet opfatter lokalsamfundet som værende Fyn, Ærø og Langeland, med Odense som salgspunkt. Ved at købe og sælge lokalt forurener vi mindre med emballage, brændstof, opbevaring og CO2. Vi støtter endvidere vores lokale bæredygtige landmænd, hvilket er med til at sikre lokale arbejdspladser.
 

3. Sæsonorienteret

Vi tager udgangspunkt i de danske årstider. Vi ønsker at støtte det naturlige danske køkken, som afspejler det danske klima. Vi har intet imod afgrøder fra lokale drivhuse, men som udgangspunkt tager vi afstand fra varer produceret i opvarmede drivhuse, hvis disse ikke drives af bæredygtig energi.
 

4. Transparent organisation og selvstændighed

Vi ønsker at alle medlemmer skal kunne opnå viden og indflydelse på alle grene af fællesskabet, for at sikre tryghed, tillid og demokrati. Vi værner om fødevarefællesskabets uafhængighed og integritet, og videreformidler som udgangspunkt ikke reklamer for profit-orienterede kommercielle foretagender.
 

5. Fair behandling af producenten

I vores øjne bør et langtidsholdbart samarbejde indeholde mere end et økonomisk incitament. Samarbejdet med vores leverandører skal være baseret på gensidig tillid og respekt. Vi tror på en fair pris, og ønsker at udvikle og videreformidle vores fælles interesser.
 

6. Fremme viden om økologi og bæredygtighed

Det er vores ønske at brede budskabet om fordelene ved en mere betænksom og skånsom levevis overfor naturen. Derfor søger vi i det daglige arbejde at inspirere vores medlemmer til nysgerrighed og eftertanke.
 

7. Simpelt og tilgængeligt

Vores grundmodel er enkel, og skal holdes enkel for at sikre fair og upartisk behandling hele vejen rundt. Vores salgspunkt skal befinde sig centralt i Odense, for at komme flest mulige borgere til gode, og vores åbne og interne arrangementer skal favne bredt.